29 september 2021

KBO Drunen 60 jaar!

Diamanten jubileum KBO Drunen

Op 24 november bestaat KBO
Drunen 60 jaar.

Woensdag 24 november beginnen we de dag om 11.00

uur met een viering in de Lambertuskerk in Drunen.

Rond 12.00 uur gaan we naar De Remise waar we aan

de Brabantse koffietafel terugblikken op de activiteiten

van onze vereniging.

In verband met de organisatie willen we graag weten op

hoeveel mensen we kunnen rekenen. Wilt u erbij zijn dan

kunt u het antwoordformulier invullen en z.s.m. afgeven

bij een van de bestuursleden.

(U kunt uw aanwezigheid ook per mail aangeven).